Medikal Etkiler

Hızlı Analjezi

2.5 Tesla güç ve 150 Hz frekansa sahip olan Süper İndüktif Sistem, frekansa özel ağrı yönetimi sayesinde, akut, subakut ve kronik tüm ağrıların tedavisinde endikedir. Analjezik mekanizma, her biri farklı frekans aralıklarında tedavi gerektiren 3 farklı ağrı kontrol teorisine dayanır. Bu sayede SIS, tüm ağrılı sorunlarda hızlı ve etkin sonuç vermektedir. 

  • Periferal Pattern Teorisi (120-140 Hz) – Subakut Problemler
  •  Kapı Kontrol Teorisi (60-100 Hz) – Akut / Subakut Problemler
  •  Endojenöz Opioid Teorisi (2-10 Hz) – Kronik Problemler

Eklem Mobilizasyonu

SIS, uygulama bölgesinde nöromusküler kavşağı uyararak bir depolarizasyon yaratır. Bu depolarizasyon kas kontraksiyonlarıyla sonuçlanır. Eklem kapsülü çevresindeki kasların tekrarlı kontraksiyonuyla eklem mobilize edilir. Bu tekrarlı kontraksiyonlar, manuel eklem mobilizasyonu gibi bir etkiye yol açarak eklem hareket açıklığını artırır.

Kırık İyileşmesi

Yüksek yoğunluklu elektromanyetik alan, tedavi bölgesindeki kan sirkülasyonunu artırarak  vaskülarizasyonu ve kartilaj oluşumunu destekler. Bu sayede, progresif kartilaj mineralizasyonu ve kemik iyileşmesi hızlandırılır. Süper İndüktif Sistem, kırığın erken döneminde alçı üzerinden de uygulanabilen bir yöntemdir. Bu sayede, kırığın iyileşmesini hızlandırırken, alçı içindeki ekstremite kaslarının da atrofiye uğramasını engeller. 

Kas Stimülasyonu

Nöromusküler dokulara iletilen elektromanyetik enerji, sinir depolarizasyonu ve kas kontraksiyonlarına neden olmaktadır. Geniş frekans ayar sistemi sayesinde kas fasilitasyonu veya kuvvetlendirme etkisi ortaya çıkar. Süper İndüktif Sistemin bu etkisi de diğer tüm etkilerinde olduğu gibi temassız ve kıyafetler üzerinden sağlanabilecek yapıdadır. 

Spastisite Azaltma

Artmış kas tonusunun inhibisyonu için ilgili merkezlerin spinal seviyede uyarılması gerekmektedir. SIS, spastisiteye yol açan merkezi motor problemlerin tedavisinde endikedir ve spastisiteyi ortalama 4 – 24 saat arasında azaltarak rehabilitasyon için uygun koşulların sağlanmasına yardım eder.